Amerikan Akita Tarihçe

1603 yılında Akita bölgesinde bulunan Akita Matagi denilen orta boylu ayı avında kullanılan köpekler aynı zamanda dövüşlerde de kullanılmaktaydı. Dövüşlerde daha başarılı olmak için Akita sahipleri Akitalarını 1868 yılından itibaren Tosa Inu ve Mastiff ırkı köpeklerle melezleyerek daha iri, kalın kemikli ve güçlü köpekler üretmeye başladılar. II. Dünya Savaşı sırasında sıklıkla ordu için kürk kaynağı olarak köpekler kullanıldığından Alman Çoban Köpeği dışındaki tüm köpeklerin toplanması emri verilmişti. Bu nedenle bazı akita yetiştiricileri Akitalarını Alman Çoban Köpekleriyle melezleyerek kurtarmayı başardılar. Savaş bittiğinde üç belirgin Akita tipi bulunmaktaydı.

1 - Matagi Akita
2 - Dövüşen Akita
3 - Shepherd Akita

Savaş sonrası Amerikalı subaylar ülkelerine özellikle daha güçlü olan Mastiff ve Alman Çoban Köpeği etkisi taşıyan Dewa kan hattıdan köpeklerle dönerek bu köpeklerin Amerika'da yaygınlaşmasını sağladılar. Daha sonraki süreçte Amerika ve Japonya birbirlerinin şecerelerini tanımamaları nedeniyle ve Japonyadan da yeni kan hattı gelmediği için zaman içerisinde Akitalardaki iki ülke arasındaki farklılıklar belirginleşti. Böylece 1959'lere gelindiğinde Amerikan Akita Japonya'daki Akita popülasyondan daha farklı bir ırk tipine sahip olmuş oldu. Amerikan Akita ırk standartları 1972 yılında American Kennel Club (AKC) tarafından belirlenmiştir.