Üretim Kriterleri

KIF kayıtlı Şecereli ( A TİPİ) ve B Kayıtlı köpeklerde üretim kriterleri nelerdir?

Ülkemizde KIF tarafından belirtilen üretim kriterleri; KIF üyesi dernekler ve KIF soy kütüğünde bulunan tüm köpekler için uygulanmak zorundadır.


KIF tarafından kayıt altına alınan köpeklerde; daha önceden herhangi bir soy kütük belgesi yoksa ilk defa kayıt altına alınıyorsa ‘’B tipi kayıt’’ yapılır. Eğer kayıt yaptırılmak istenen köpek FCI ya da FCI tarafından tanınmış bir kuruluşa ait soy kütük belgesine (Export Pedigree) sahip ise köpek sahibi tarafından ‘’orjinal şecere ve Export soy kütük belgesi (export pedigree)’’ si  ile birlikte kayıt için başvurulur.


Bu durumda ilgili köpek KIF soy kütüğüne orijinal şecere nin üzerine kayıt numarası yazılarak kaydedilir ve KIF dosyasına kaldırılır.


Köpeğinizi eğer şecereli olarak üretmek isterseniz, KIF a kaydettirmiş olmanız şecereli üretim yapabilmek için yeterli değildir. KIF ın düzenlemiş olduğu Irk Standartları yarışmalarında (CAC-CACIB) ; ilgili grubun hakemi tarafından Irk Standartı Değerlendirmesinde ya da kayıt etkinliklerinde bir hakem tarafından değerlendirme yapılması sonucunda ( İlgili ırk derneğinin başka bir zorunluluğu yok ise) en az ‘’İYİ’’ notu alması gerekmektedir. İlgili değerlendirme etkinliklerine köpeğinizin katılabilmesi için 9 ayınıdoldurması gerekmektedir.


Ülkemizde köpek üretiminde; köpeğinizin değerlendirilebilmesi için iyi huylu (sosyal), sağlıklı ve genetik bozukluğunun olmaması gerekmektedir. Üretimde kullanılacak olan köpeklerin her bakımdan sağlıklı olması ve doğru ırk özelliklerini taşıması sonraki nesiller için çok büyük önem arz etmektedir.


İlgili köpeklerde davranış bozukluğu, agresiflik, utangaçlık, sağırlık, körlük, diş bozuklukları ve eksikleri, çene bozuklukları, testislerin eksik olması ya da hiç keseye inmemiş olması, ırka uygun tüy yapısına sahip olmaması ve kalça çıkıklığı rahatsızlığı gibi ırk standardında diskalifiye ye neden olan ve gelecek nesillerin sağılığı olumsuz etkileyebilecek kusurlar gösteren köpeklerin üretim de kullanılması kesinlikle uygun değildir ve kullanılamaz. Böylece istenmeyen sağlık problemlerine ve davranış bozukluklarına karşı nesilden nesile seleksiyon uygulanmış olunur.


Bunlar köpek sahiplerinin alacak oldukları yavruların kalıtsal ve diğer hastalıklara yakalanma oranını azaltır, aynı zamanda da sağlam karakterli bir köpek olmasını ciddi anlamda etkileyen faktörlerdir. Ayrıca üretimde kullanılacak olan dişi ve erkek köpeğin bir nesil üstünde (anne ve babalarının) ortak köpek olmaması gerekmektedir.


Kardeş köpeklerin eşleşmesi kesinlikle yasaktır. Şecere üzerinde ortak köpek (Irk özelliklerini çok üst düzeyde taşıyor ise) ancak eşleşecek olan köpeklerin iki nesil üzerinde olabilir fakat bu durum da yapılacak olan eşleşmenin ilgili ırk derneğinin onayı doğrultusunda yapılması tavsiye edilir.


Bu durumda alınacak olan yavruların genetik kusurlarının çok iyi analiz edilmesi ve köpek sahipleri tarafından çok iyi düşünülerek karar verilmesi gerekir. Ayrıca eşleşecek olan köpeklerin 12. ayını doldurduktan sonra yetkili veteriner ve veteriner fakültelerinde çekilen kalça displazi röntgen sonucunun federasyona iletilerek şecerelerine işlenilmesi gelecek nesillerin sağlığı açısından çok önemlidir. (Kalça displazi röntgen sonucu bazı ırklarda zorunludur.)

 

Üst düzey bir köpeğe ait şecerenin önemli olmasının birden fazla nedeni vardır. Şecere ilgili köpeklerin sağlığını yansıttığı gibi, köpeklerin mizacının da belirlenmesine köpek sahibine fikirler verir. Soy kütüğünde bulunan bir köpeğin şampiyon ünvanını hak etmesi için birkaç farklı hakem tarafından birden fazla yarışmada değerlendirilmiş olması gerekir.


Hakemlerin iyi bir derece vermesi için köpeğin sadece belirli fiziksel özelliklerinin olması yeterli değildir, aynı zamanda köpeğin mükemmel sosyal bir karakterinin de olması gerekmektedir. Bir köpeğin karakterinde şeceresinde bulunan atalarının mizacının önemi çok büyüktür.


Soy kütük belgesinde fazla sayıda şampiyon ünvanlarına sahip ataları bulunan köpek, kendi ırkının özelliklerini ve olması gereken mizacını yansıtma konusunda başarılı olma ihtimalini yükseltir.


Bir köpeğin şecereye sahip olması onun show kalite bir köpek olduğunu göstermez. Şeceresinde şampiyon ataları bulunan her köpek de showlarda başarılı olacak diye bir kaide bulunmamaktadır.

 

KIF çatısı altında yapılacak olan üretimler ‘’KIF ÜRETİM İZNİ YÖNERGESİ’’ kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir. Eğer köpek sahibinin üretecek olduğu yavruların; KIF tarafından düzenlenen Soy Kütük Belgesine sahip olması isteniyorsa, ilgili yönetmeliğin kurallarına eksiksiz ve şartsız uyulması gerekmektedir.


Öncelikle üretimde kullanılacak olan erkek ve dişi köpekler kesinlikle KIF soy kütüğüne kayıtlı olmak zorundadır. Üretim yapmak isteyen köpek sahipleri üretmiş oldukları ırkın standartlarını korumak ve geliştirmekle sorumludurlar.


Köpek sahiplerinin üretim konusunda ilgili ırk derneğinin üretim kural ve kriterlerini mutlaka göz önünde bulundurarak hareket etmesi tavsiye edilir. Üretim yapmak isteyen köpek sahiplerinin köpeklerinin bakımına ve yaşam alanlarının refahına gerekli özeni göstermesi gerekmektedir.


Üretim konusunu sadece ticari bir amaç doğrultusunda yapan kişiler; ilgili ırk derneklerine kabul edilmez ve KIF tarafından da bu durumun yaptırımlarının olduğu unutulmamalıdır.


Köpeklerin üretimde kullanılabilmesi için küçük ırkların 12 ayını, büyük ırkların da 15 ayını doldurması gerekmektedir. Dişi köpeklerden 1 takvim yılı içerisinde sadece 1 kez yavru alınabilir. Erkek köpekler ise aynı sene içerisinde en çok altı(6) farklı dişi ile çiftleştirilebilir. ( Eğer erkek köpek sahibi yedinci(7.) kez eşleştirmek isterse federasyon tarafından talep edilir; federasyonun ilgili komisyonu ve dernek tarafından, köpeğin performans ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak olumlu görüş bildirilir ve uygun bulunursa 7. çiftleşmeye de izin verilebilir. ) Erkek köpekler dokuz(9) yaşından sonra dişi köpekler ise sekiz(8) yaşından sonra damızlık olarak kullanılamazlar. Köpek sahibi gerekli prosedürleri ve şartları yerine getirmeden eşleştirme işlemini yapmaması gerekmektedir.


Üretim yapacak olan köpek sahiplerinin; federasyona üye ırk derneği bulunmaması durumunda KIF’dan, ilgili ırk derneği bulunması durumunda KIF sitesinde (www.kif.org.tr) bulunan ‘’Eşleşme Bildirim’’ forumunu doldurarak, ilgili köpeklerin değerlendirme formları ile beraber ilgili ırk derneğinden eşleştirme onayı almak zorundadırlar.


İlgili ırk derneğinin yetkilisin yaptığı inceleme sonucunda ilgili eşleşme uygunsa, eşleşme anlaşması ücreti dişi köpek sahibi tarafından yatırıldıktan sonra mail ile eşleşme anlaşması dişi köpek sahibine gönderilir.


Tüm üretim yapmak isteyen köpek sahipleri; KIF ve dernek kurallarını bilmek ve ilgili yayınlarını takip etmek zorundadır. İlgili dernekten çiftleşme onayı aldıktan sonra eşleştirme işlemi yapılmalıdır.


Köpek sahiplerinin eşleşme işlemini tamamlamasının ardından ilgili dernekten alınan ‘’Çiftleşme Anlaşması’’nı karşılıklı olarak imzalamalı, birer kopyalarını saklayarak KIF a mail olarak bildirmelidirler.


Dişi köpek sahibi; doğumun gerçekleşmesinden sonra ivedi bir şekilde en yakın KIF kayıt yetkilisinden 1. Batın Teyidi için randevu talep etmek durumundadır. En kısa süre içerisinde kayıt yetkilisi anne altında tüm yavruları kontrol ederek, kayıt forumuna gerekli bilgileri doldurarak imzalar.


Herhangi bir yavru ölü doğmuş ya da sonradan ölmüş ise bu yavrular da kayıt altına alınmalıdır. 1. Batın Teyidi tamamlandıktan sonra ivedi bir şekilde KIF a mail atılması gerekmektedir.


Doğan yavrular 7 haftalık olduktan sonra 8. haftanın içerisinde KIF kayıt yetkilisinden 2. Batın Teyidi için randevu talep edilir. İlgili yavrulara 2. Batın Teyidi yapılmadan önce yetkili veteriner imzası ile mikrochipler tüm yavrulara takılmak zorundadır.


Tüm yavrulara mikrochip uygulaması yapılmadan 2. Batın Teyid’i yapılamaz. Mikrochip işlemlerinin tamamlanmasından sonra KIF kayıt yetkilisi anne altında tüm yavruları bir kez daha kontrol ederek 2. Batın Teyidini doldurur, tüm yavruların mikrochip numaralarını ilgili forma kayıt eder.


Dişi köpek sahibi 2. Batın Teyid formunun ve eşleşme anlaşmasını orjinallerini federasyona kargo ile göndererek batın işlemlerini tamamlamış olurlar.


Tüm bu işlemler sonrasında gerekli ücretler KIF a yatırıldıktan sonra KIF tarafından yavrulara ait şecereler işlem sırasına göre hazırlanarak dişi köpek sahibine gönderilir.


Batın teyit yetkilileri için herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir. Ancak ulaşım konusunda bir problem varsa yol ücreti talep edebilirler.